Nové Město
ČSSD

Žije v Praze 1 déle než čtvrt století a také v našem obvodu podniká. Nejprve bydlel na Malé Straně. Nyní je dlouholetým obyvatelem Nového Města, konkrétně silně rezidenční Petrské čtvrti, kde je také předsedou SVJ. Zná tedy problematiku „obou břehů“ velmi dobře. Jako aktivní občan také působil v několika odborných komisích nebo finančním výboru.

Dlouhodobě se zabývá problematikou dopravy v centru, lépe řečeno zlepšením parkování pro rezidenty, kteří více a více ztrácejí tyto možnosti. Rovněž se zabývá problematikou zneužívání parkovacích zón pro nabídku a provozování služeb s tímto spojených. Od roku 2011 je členem Sboru a Jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1. Spolu s manželkou vychovává v Praze 1 dvě děti.