Nové Město
Nezávislý kandidát

„Zastávám jednoduchý princip – při řešení jakéhokoli problému je nutné problém dostatečně pochopit, popsat, zasadit do právního prostředí a definovat příčiny. Ty je následně nutné řešit. Řešení případných následků ještě nikdy nepomohlo.“

Absolvent oboru systémové inženýrství na stavební fakultě ČVUT Praha profesně se věnující projektovému řízení v různých oblastech včetně digitalizace, vzdělávání a dalších. Autor odborných publikací a článků. Zastává princip dělat věci dobře nebo vůbec a považuje za úsměvné a současně až nebezpečné, že v politice, na Praze 1 obzvláště, je možné jakoukoli hloupost nazvat „projektem“ a získat veřejné peníze nikoli na její realizaci, ale na povídání o ní.

Jako dlouholetý předseda výboru SVJ řeší problematiku nelegálního užití staveb pro bydlení k jiným účelům – poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených. Tato činnost po několika letech vyústila ve vznik jediné právnické osoby v ČR, která hájí práva bydlících proti nelegálním poskytovatelům ubytovacích služeb – spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s., jehož je zakladatelem i předsedou výboru.

Je spoluautorem komplexního právního názoru a řešení problematiky, která se zkracuje na „Airbnb“. Není třeba vytvářet novou legislativu, legalizující problematiku, ale využívat legislativu stávající a tu důsledně vymáhat. Byty slouží k bydlení, k poskytování ubytovacích služeb slouží legální ubytovací kapacity. Bez existence nelegálních ubytovacích zařízení v bytech s kapacitou srovnatelnou s existujícími hotely, nebude docházet k přeplnění centra a existující problémy (hluk, nepořádek, …) budou rázem řešitelné snadněji, vznikne i tolik potřebný prostor pro rezidenty. Spolek bez čerpání jakýchkoli veřejných podpor dosáhl veřejného uznání a stal se účastníkem řešení problematiky.